تصویر عنوان

برندینگ

اهمیت و فرصت‌های بازاریابی قومی

  |   برندینگ   |   بدون دیدگاه

رشد اخیر تجارت جهانی، مهاجرت و توریسم، رشد تقاضا برای بازاریابی و تئوری­های رفتار مشتری که ترکیبی از قومیت و هویت قومی است را فراهم کرده­است. در نگاه جزئی تر این امکان که گروههای قومی ممکن است دارای نیازها و خواسته­های متفاوتی از اکثریت ­ها...

ادامه مطلب