مدیریت صادرات

تامین درآمد پایدار از بازارهای بین‌المللی

برندینگ

تثبیت جایگاه شرکت و تحولات آن در ذهن مشتریان

تحقیق و تحلیل بازاریابی

تصویری دقیق از انتظارات مشتریان و شرایط بازار

فروش و بازاریابی

تحول در سیستم ها و روش های بازاریابی و فروش